BLOG

COMING TO FRUITION

lingonsmall

AUTUMN 2020 -

As we go through Harvest days, this is a deep time to reflect on where we are. For many of us, it has not been an easy year, and it may feel like there is still a long way to go. But simply waiting for it to be over will not bring real change. There is no choice now but change. We cannot go back, we have to be where we are. Open our eyes and open hearts to the new beginnings that are waiting.

Even if you don’t know what it is, is there a way you can welcome the new growing out of…

Read more…

DREAMING THE WORLD ANEW

solsticelight

WINTER SOLSTICE 2020 -

In Scandinavia, we are arriving in the dark time. The time of going within, resting and dreaming. Of finding deep knowledge and guidance for the time to come, opening to new possibilities that are beginning to grow.

The gifts of Winter are many. It can be easy to look past them, wishing for brighter warmth, but this is the time now. As always with shamanic work, it is easier to work with Power than against it, and so it is with the Seasons. Every season is alive. Every s…

Read more…

OM KULTUREL APPROPRIATION

FORÅR 2019 - af ANNETTE HØST

Udtrykket KULTUREL APPROPRIATION er ret nyt, og hvis du ikke kender det, er du ikke alene. Men udtrykkets indhold har været aktuelt for dig og mig, for alle slags shaman-lærlinge, animister, spirituelt søgende - i årtier! Fordi vilkårene for os (eller de fleste af jer, der læser dette) har været, at vi har måttet lære og låne af andre kulturer, når vi ikke har haft en egen, kendt tradition at bygge på. Men de kulturer vi har lånt og lært rituelle former fra, er tit …

Read more…

OM KØN - shaman on the edge of gender

EFTERÅR 2019 - af ANNETTE HØST

Der er i tiden megen diskussion om køn. Om ”hun”, ”han” og alt derimellem og derudover. Hvad har de shamanistiske traditioner at byde på af indsigter og erfaringer i dette emne? Shamanen, eller den troldkyndige,  er én, der i sit virke rejser frit mellem verdenerne. Én der overskrider – ja, nu og da opløser – grænserne mellem steder, tider, arter – og køn. Det findes der mange beretninger om fra ”klassiske” shaman-traditioner; beretninger om at blive ét med til si…

Read more…

OM CEREMONI

ceremonycloselil

TIDLI FORÅR 2020 - af ANNETTE HØST

Meget shamanistisk arbejde foregår i en form for ceremoni, og gør brug af rituelle værktøjer. Altid for at fokusere vores oplevelse og styrke udkommet, for at give kraft til samarbejdet med ånderne og med hinanden.  Men hvad er egentlig ceremoni, hvad er det særlige der sker? Hvad kan et ritual? 

Ceremonier kan både være helt store sociale begivenheder, ved livsovergange og højtider, med masser af mennesker – eller helt private rituelle stunder, bare mig og s…

Read more…

MASKER: Ny udfordring – og shamanistisk tradition

Næbmaske smaller

EFTERÅR 2020 - af ANNETTE HØST

For en tid er masker en bestanddel af vores hverdags sociale liv. Jeg ved der er folk som har svært ved at acceptere at bære ansigtsmaske. Som føler, at det er et indgreb i deres personlige frihed. Eller - hvis vi er i en shamanistisk kreds eller ceremoni – som oplever masken som en barriere mellem dem og ånderne.
Så jeg synes det er på tide at vi kigger grundigt på MASKER i shamanistiske traditioner, og ser hvad vi kan bruge i vores nye maske udfordring:

Forbin…

Read more…

ÅRSGANG - en MidVinter Ceremoni

Solhjulgsmall

MIDVINTER 2020 - af ANNETTE HØST

VinterSolhverv-Jul-Nytår er som én sammenhængende ceremoniel tid i nordisk tradition. Og gennem århundrederne har Vinter-højtidens rituelle ydre form selvsagt ændret sig, – ja  selv datoerne har flyttet sig.  Og i de vintre, hvor Corona har lukket meget indendørs fællesskab ned, bliver der igen kaldt på ændring og nytænkning: Måske kan du ikke holde juleaften på den måde du plejer, i en kreds af dine nærmeste, i familien? Måske er du for første gang nødt til at …

Read more…

SOLHVERVS HØJTID – Magisk Tid

midwinter18

DECEMBER 2018 - af ANNETTE HØST

VinterSolhverv, den korteste dag, med overgangen til et nyt Solår – og hele tiden derefter med Jul og Nytår – er Naturens egen, vidunderlige overgangs ceremoni, som åbner for mange muligheder for os.

Som i alle overgangsriter træder vi først ud af det gamle. Dernæst ind i en magisk tærskeltid mellem verdener, liminal fasen kaldes den, hvor vi står afklædte så at sige – åbne og modtagelige for ny vision, for åndernes belæring. Og således styrkede og velsignede ka…

Read more…

MEGIN - om LivsKraften

nakedtrees

TIDLIG FORÅR 2021 - af ANNETTE HØST

Hvert nøgent forår, på netop den dag hvor Solen for første gang har kraft til at varme mig rigtig igennem og give mig glødende kinder, så springer det gamle nordiske ord "Megin" op i min bevidsthed, fordi det så præcist udtrykker den kraft der vælder frem. I Solen, Jorden, Lyset, Træet, Alting.

Begrebet megin har inspireret mig siden jeg først traf på det i Folke Ström’s gamle ”Nordisk Hedendom – Tro och Sed i Förkristen Tid”. Han præsenterer megin som den i…

Read more…

NAKED BEFORE CHANGE

nakedtrees

FEBRUARY 2021 -

Sometimes we stand naked before change
All of our leaves gone, our defenses down
with what we have left, pared away 
to our most essential being in this moment
our past our present our future boiling 
inside us, becoming who we are born to be

Sometimes we stand together, within reach of one another
Finding support in the swaying branches of our kin
The wind sweeps us clean, bending not breaking
The rain anoints, releasing our thirst
The sun warms the roots to awaken power
The e…

Read more…