Alfeørn  ANNETTE HØST

 -- PERSONAL PATH --

* KLIK HER FOR DANSK VERSION *

 

AnnetteHost2B small I walk on the Path that is shared by the shaman, the witch and the volva (seiðr-worker). It is a beautiful path, winding and full of surprises. I don’t know where it will lead me, but on this path I feel at home.

I have studied and practiced the craft and spiritual traditions of shamanism for more than 35 years, and I see myself as apprentice to the Crow, the Wind, the Elder Tree, to the old wise folks of earlier times, and to my other spirit-allies. The old magic traditions of Scandinavia, and the wisdom of the wilderness are my most important sources of inspiration.

I was born in 1951, into a family with great curiosity about history. You could say I spent much of my childhood playing in the iron age, and my youth exploring 18th century living in rural Denmark.  My educational background is in history, art and crafts -  mainly textile and wood. In the early 1980’s shamanism fell into my life and my soul, and I knew I had come home. In 1986, I co-founded Scandinavian Center for Shamanic Studies with Jonathan Horwitz, and since 1989 I have been teaching in Denmark and Northern Europe. In 2021 I stopped doing physical courses in order to concentrate my energy on research, lecturing and writing. At this time, I no longer see individual clients.

As for my beginning steps on the shaman’s path, I acknowledge Michael Harner as my first human teacher, even though I have grown away from a lot of his ideas. His pioneering work brought shamanism within reach for many. Jonathan was my encouraging pathfinder on the first stretch of the way. As Michael’s ”core shamanic” teachings were mainly inspired by Siberian and Native American shamanic tradition, it kindled in me from early on a hunger and curiosity to know my own shamanic roots, from my own homeland. From that point on there was no turning back. I fell in love with the Nordic tradition of seiðr, galdr, runosong, and utiseta (the Nordic vision quest).  This has become my special branch of practice, research and teaching – however, it is a branch firmly growing on the trunk of the shamanic Worldtree, our common shamanic world heritage.

I feel strongly that some of those historical real-life shamans, wise-folk healers and seiðr workers of the old North, whose magic craft heritage I have explored, actually have become my own teachers. Their legacy deeply informs my practice and way of teaching. This is not to say that I want to reconstruct the past or do Viking-age seiðr. Rather, my aim is to let our modern shamanic practice grow roots in our own nature, our actual history and everyday communities. In this way I believe we find real power and spiritual authenticity. This quote is a good guide I think: “Tradition is the keeping of the fire – not the worship of the ashes”*

potespor

To this end - keeping the fire alive - I wrote Jorden Synger -  about the power of nature in Nordic tradition” together with journalist Bente Møller Sørensen in 2005. To this day it keeps selling steadily, now to the children of the first readers. It is on my to-do list to get it translated into English.

On our website you will meet a number of my graphic illustrations. They are a way for me to express my meetings with the mystery, my experiences in the “betwixt and between” world. They come from the place where we are enchanted, and where we see that things are more than they are, whether we are on shamanic journeys of the soul, alone in the singing forest, or meeting with our spirit allies. Letting my visions land on paper, I mix paper-cutting with drawing, photos and collage.   Here and there you may recognize motives from ancient rock art, prehistoric magic tools -  from our common cultural and spiritual heritage. I intend my picture-poems to pay homage to the timeless power of the spirits inhabiting those figures, and those who once carved them.

I live in a small village community in the heart of Copenhagen. Here I chop my firewood, carry my water, and this is where I practice and gather herbs and magic in my garden. 

My vision and hope for my work is to see a new generation of skillful shamanic practitioners stepping into the line of tradition and doing the work which seems more necessary now than ever before. We need shamanic healers, helpers at death, inspiring ritual leaders, and ambassadors for the living Earth

*) the quote has earlier been ascribed to Gustav Mahler, but there is no evidence for that – still it is a great rule of thumb.

Contact Annette by daytime telephone: 10am-18: (45)23 66 68 42
Email shamanisme@mail.dkor via SCSS FACEBOOK
Copenhagen, Denmark

Annette does not offer individual sessions, nor physical courses

 

Divider løvfrise smal

PÅ DANSK

Annette har studeret og praktiseret shamanisme fra tidligt i 1980’erne, og har undervist i Danmark og Nordeuropa siden 1989. I samarbejde med Jonathan Horwitz har hun startet Scandinavian Center for Shamanic Studies i 1986. Annette har især udforsket Nordens shaman- og trolddoms-traditioner, med sejd som speciale. Hendes arbejde og formidling er inspireret af både shamanen, heksen og vølven. Annette er født 1951, har en baggrund i praktisk håndværkshistorie. Hun bor og praktiserer i et lille storby-skovbryns træhus i hjertet af København. Annette har skrevet bogen Jorden Synger - Naturens Kraft og Nordiske Rødder


LANG VERSION: 

AnnetteHost2B smallJeg går på den sti, der er fælles for shamanen, heksen og vølven. Det er en dejlig vej, snoet og frodig og fuld af overraskelser. Jeg ved ikke hvor den vil føre mig hen, men på den vej føler jeg mig hjemme. Fælles for shamanen, heksen og vølven er at de er troldkyndige folk, og kort sagt anser jeg mig selv for at være troldkyndig – og stadig i lære hos ånderne. Her i mine senere år kan jeg også finde på at præsentere mig som ”Senior Trolddoms Consultant – til jeres tjeneste….”    Nordens magiske traditioner og vildnissets visdom er fortsat mit fundament og største inspirationskilder.  

Jeg er født 1951, ind i en familie med stor historisk nysgerrighed. Mine ungdomsuddannelser og passioner var indenfor praktisk, historisk håndværk  i tekstil og træ, og i genbrugs-faget som klunser. Jeg blev også ergoterapeut for at have noget fornuftigt at falde tilbage på – det varede ikke så længe:

Tidligt i 1980’erne indtog shamanismen mit liv og sjæl, og jeg vidste jeg var kommet hjem. I 1986 startede jeg Scandinavian Center for Shamanic Studies sammen med Jonathan Horwitz, og jeg har undervist i Danmark og Nordeuropa siden 1989. Fra efteråret 2021 er jeg ophørt med at holde fysiske kurser for at samle min energi helt om andre undervisningsformer – online forelæsninger og bog skrivning. Jeg har heller ikke individuelle konsultationer.

På shamanens vej regner jeg Michael Harner for min første menneskelærer, og Jonathan som  stifinder på det første stykke af vejen. Den grundlæggende træning, vi fik via Michaels ”core” shamanism” var mest inspireret af sibirske folk og oprindelige amerikanere, og det vakte en stor længsel i mig efter at vide: ”Hvad fandtes der på vores egne kanter?”

Sådan startede min egen livslange opdagelsesrejse i Nordens magiske og spirituelle traditioner. Arbejdet med de gamle trolddoms traditioner sejd, galder og utiseta (visions søgning) er blevet mine hjertebørn, eller specialer. Især sejden har jeg udforsket indefra og udefra. Jeg har ingen ønsker om at rekonstruere fortiden eller lave vikinge-sejd, for ”Tradition er at holde ilden ved lige, ikke at tilbede asken”. Jeg er drevet mod at finde ud af, hvordan de gamle shamaners og troldkyndiges kundskaber virker, og hvordan de kan bruges af dig og mig i dag til at finde ny vision, kraft og healing.

Sammen med min ven journalist Bente Møller Sørensen har jeg skrevet bogen Jorden Synger – Naturens Kraft og Nordiske Rødder i 2005. Den sælger fortsat støt, nu også til børnene af de første læsere.

Her på hjemmesiden vil du møde mine grafiske illustrationer, som jeg kalder ”billed-digte. Gennem årene har det været en måde  for mig at udtrykke mine møder med det underfulde, med ånder og kræfter, hvad enten det er i  skoven eller på sjæle-rejser. Synerne lander på papiret i et mix af tegning, papirklip, grove fotokopier og collage. Her og der vil du i billederne genkende motiver fra oldgamle helleristninger og deslige fra vores fælles verdensarv. Mit sigte er at ære både den tidløse kraft i de figurer, og ære de mennesker, der først ristede dem i klippen.

I al min formidling er det en ledestjerne at lade vores moderne shamankunst slå rod i vores egen natur, historie og hverdags fællesskaber. Min undervisnings måde er ligefrem og satser på samarbejde med ånder og kræfter uden overflødigt rituelt tingeltangel. ”Virker det?” og ”Gavner det?” er altid de mest interessante spørgsmål. Derudover husker vi også altid på det grundlæggende: ”Uden ånder – ingen shaman.” og ”Stol på din egen førstehåndsoplevelse af kraften og underet!”

Jeg bor og praktiserer i storby-landsbyen Ballonparken midt i København, i et bitte skovbryns træhus. Her hugger jeg mit brænde, bærer vand og praktiserer.

Min vision for mit virke fremover, mit håb, er at se en ny generation af kyndige shamanistiske praktiserende træde ind i den lange række af troldkyndige og løfte de opgaver, der er mere nødvendige nu end nogensinde før. Vi har brug for shamanistiske healere, hjælpere omkring døden, inspirerende ritual ledere, og ambassadører for den levende jord.


Kontakt Annette, kl 10-18 (+45)23 66 68 42
Email
shamanisme@mail.dk eller se på Facebook
Annette laver ikke individuelle sessioner eller fysiske kurser

Kæbeknogler og poppel
Please Connect Me to your News