BLOG

Winter

DREAMING THE WORLD ANEW

solsticelight

WINTER SOLSTICE 2020 -

In Scandinavia, we are arriving in the dark time. The time of going within, resting and dreaming. Of finding deep knowledge and guidance for the time to come, opening to new possibilities that are beginning to grow.

The gifts of Winter are many. It can be easy to look past them, wishing for brighter warmth, but this is the time now. As always with shamanic work, it is easier to work with Power than against it, and so it is with the Seasons. Every season is alive. Every s…

Read more…

ÅRSGANG - en MidVinter Ceremoni

Solhjulgsmall

MIDVINTER 2020 - af ANNETTE HØST

VinterSolhverv-Jul-Nytår er som én sammenhængende ceremoniel tid i nordisk tradition. Og gennem århundrederne har Vinter-højtidens rituelle ydre form selvsagt ændret sig, – ja  selv datoerne har flyttet sig.  Og i de vintre, hvor Corona har lukket meget indendørs fællesskab ned, bliver der igen kaldt på ændring og nytænkning: Måske kan du ikke holde juleaften på den måde du plejer, i en kreds af dine nærmeste, i familien? Måske er du for første gang nødt til at …

Read more…

SOLHVERVS HØJTID – Magisk Tid

midwinter18

DECEMBER 2018 - af ANNETTE HØST

VinterSolhverv, den korteste dag, med overgangen til et nyt Solår – og hele tiden derefter med Jul og Nytår – er Naturens egen, vidunderlige overgangs ceremoni, som åbner for mange muligheder for os.

Som i alle overgangsriter træder vi først ud af det gamle. Dernæst ind i en magisk tærskeltid mellem verdener, liminal fasen kaldes den, hvor vi står afklædte så at sige – åbne og modtagelige for ny vision, for åndernes belæring. Og således styrkede og velsignede ka…

Read more…