OM CEREMONI

ceremonycloselil

TIDLI FORÅR 2020 - af ANNETTE HØST

Meget shamanistisk arbejde foregår i en form for ceremoni, og gør brug af rituelle værktøjer. Altid for at fokusere vores oplevelse og styrke udkommet, for at give kraft til samarbejdet med ånderne og med hinanden.  Men hvad er egentlig ceremoni, hvad er det særlige der sker? Hvad kan et ritual? 

Ceremonier kan både være helt store sociale begivenheder, ved livsovergange og højtider, med masser af mennesker – eller helt private rituelle stunder, bare mig og skoven. Eller dagligdags handlinger som at bage et brød, gå på jorden, vække børnene om morgenen.

Det der gør en handling til ceremoni, er at vi markerer et særligt rum i tid og sted.  Vi helliger det. Når vi træder derind i ritualets rum, er vi ekstra årvågne, bevidste om at være midt i livets Under. Bevidste om at være en del af en større, dybt meningsfuld sammenhæng – vores spirituelle univers, eller vores menneske fællesskab. I ritualet påkaldes og koncentreres livskraften med klar intention, så vi kan bruge den til healing, forvandling, fejring, erkendelse. Hvad enten vi er mange eller få, hvad enten formålet er åndeligt, magisk, socialt eller politisk.

Fra tidernes morgen har mennesker erfaret at i ritualet høres vores ord i alle verdener. For ceremonien benytter sig af et rituelt  ”sprog”, - ord såvel som handlinger – der kan forbinde virkelighederne og forstås af ånderne, og forstås dybt i hjertet. Så vores handlinger i ritualet er mer end de er: En ring er mer end bare en ring. At give håndslag forener mere end blot hænder. 

Enhver ceremoni, fra den beskedne til den helt storladne, består af både indhold og form. Det er indholdet, hele hensigten med ceremonien, der bestemmer formen, ikke omvendt.  Den rituelle form afgrænser det helligede rum, og det kan gøres så enkelt som at vi tænder et lys, træder over en gren, sætter os i en cirkel, eller siger at nu er det sådan.  En god rituel udformning holder lige tilpas om indholdet, om hensigten og deltagerne.  Den er som en tæt gryde at koge kraften i. 

Mennesker i vores kultur er ofte usikre omkring ritual og ceremoni. Men at kunne opbygge og holde en rituel ramme, at lede en ceremoni er noget der kan læres som ethvert håndværk eller kunst.

Det beriger både vores shamanistiske praksis og livsførelse at kende til ceremoniens indre natur og formåen.  vad enten det handler om at kunne nyskabe en stor fællesskabs ceremoni – eller at kunne holde kredsen og kraften  i en shamanistisk healing, i en sejd, eller i trommegruppen en hverdagsaften.  Eller simpelthen at blive mer opmærksom i hverdagen på at være i Livets Ceremoni, at åbne øjne og hjerte for øjeblikkets Under.