MASKER: Ny udfordring – og shamanistisk tradition

Næbmaske smaller

EFTERÅR 2020 - af ANNETTE HØST

For en tid er masker en bestanddel af vores hverdags sociale liv. Jeg ved der er folk som har svært ved at acceptere at bære ansigtsmaske. Som føler, at det er et indgreb i deres personlige frihed. Eller - hvis vi er i en shamanistisk kreds eller ceremoni – som oplever masken som en barriere mellem dem og ånderne.
Så jeg synes det er på tide at vi kigger grundigt på MASKER i shamanistiske traditioner, og ser hvad vi kan bruge i vores nye maske udfordring:

Forbindelse, Beskyttelse, Kraftens Flyd - alt dette er i spil, når vi taler om masker i shamanistisk ritual, i magi, i spirituel praksis. Og det hele hviler på hensigt, intention. Energi-strømmen mellem shaman og ånder er grundlæggende i shamanistisk arbejde. Shamaner verden over har brugt rituelt udstyr og dragt til at styrke det flyd, den forbindelse. Maske og hovedtøj er tit centrale i den rituelle klædning. Det kan være en ansigtsmaske der afbilder en af shamanens ånde-fæller, eller en gud. Eller masken kan vise et dyrs sjæle-ansigt - som hjort, eller laks - hvis hjælp, beskyttelse eller kød, ritualet påkalder. Når du tager masken på, er det en magisk handling, der efterlader dit ego eller menneske-identitet uden for ceremoniens rum. Masken hjælper ånderne med at ankomme, hjælper til at I to kan blive ét, blive forenede. Hamskiftet sker både fysisk og spirituelt, og gør den anden verden mere sanset håndgribelig for de øvrige deltagere i ceremonien. En af mine venner siger det sådan her: Maskerne i et ritual inviterer guderne, og gør det lettere for dem at færdes i blandt os.

Jeg har en gammel udskåret ravne-maske af træ, en traditionel rituel maske. Når jeg tager den på, er det lidt sværere at trække vejret, og jeg kan heller ikke rigtig se. Men det er hele pointen! I ritualet skærmer masken mig fra den almindelige virkeligheds indtryk, samtidig med at den åbner mig for åndeverdenen. Hvis du da ser på mig, kan du lettere se Ravn i stedet for Annette. Du vil høre Ravn tale, ikke mig.

Nogle rituelle masker er mest til synet: en tyk frynse for øjnene, der både lukker af for det almindelige syn og styrker ”det stærke øje”. Mens andre shamanistiske ansigtsmasker, f.eks. brugt i helbredende ceremoni, har til hensigt at beskytte mod farlige ånder. 

Hvad har alt det shamanistiske halløj at gøre med maskerne i vores dagligdag i corona-tiden? Ved første øjekast er det svært at se slægtskabet mellem en lyseblå, medicinsk engangsmaske eller et mundbind af stof, og de udtryksfulde traditionelle rituelle masker. Men du ved også fra din shamanistiske træning, at du kan skifte dit syn til ”visions-synet”, hvor du snarere ser ′′indersiden", sjælen af en ting, end dens yderside. Så jo, ydersiden af et medicinsk mundbind er godt nok lyseblå - men hvad med indersiden? Hvad er maskens sjæl? Det afhænger meget af, hvilken fortælling vi tillægger masken, hvad vi vælger at ′′tegne′′ på den. Nogle mennesker føler, at der står skrevet ′′Frygt” på masken, som vi skal bære i det offentlige rum. Andre synes budskabet er ′′Vi passer på hinanden′′. Min nabo har givet masken kælenavnet ”Mundtøj”. En anden af mine venner ser ′′Compassion′′ som det klare signal fra fællesskabets maske. Valget er vores.

Hvorfor ikke lave vores egen nye Maske Magi? Bygge videre på den gamle tradition! Bruge ordets kraft, billede, klar hensigt til at arbejde sammen med maskens ånd. Her er nogle ideer: Til det sociale brug i hverdagen kan jeg tilføje tegn, som f.eks runer til velsignelse og styrke på både engangs- og stofmaske, synlig eller usynlig for andre. Jeg kan sy mit eget mundtøj. Jeg kan gøre en trommerejse og spørge, om min skytsånd eller fylgje er villig til at blive repræsenteret eller hentydet til på min maske. Jeg kan hitte på nye velsignelses remser. Eller, når jeg tager en maske på, kan jeg simpelthen sige ′′Corona, jeg respekterer og ærer dig, men kryds ikke denne barriere".

I shamanistiske eller rituelle cirkler, vil vi - for en tid - nogle gange være nødt til at bruge masker, f.eks. hvis vi alle synger højt i en sejd, eller råber. Også her kunne vores magi være at tilføje visuel/usynlig repræsentation af ånd eller kraft på vores maske. Og vi kan invitere nye maske bønner eller velsignelser, der erklærer vores hensigt. Som for eksempel ′′Må dette mundtøj, jeg bærer, lade min stemme blive hørt i alle verdener". Eller ′′Må denne maske, jeg har på, velsigne strømmen af livskraft mellem mig og universet / min fylgje. ′′

Masker er et vilkår i vores liv så længe Hs. Højhed Corona regerer. Vi kan lige så godt blive venner med dem. Med nysgerrighed, hittepåsomhed og inspiration kan vi gøre en dyd af nødvendigheden. Med klar intention kan vi indgå gode forbund, endda helbredende pagter med maskerne. Som shamaner altid har gjort.