KURSUS KALENDER 2019

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
28-30 juni 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige
3-6 okt 2019, Halland, Sverige
8-10 nov 2019, København
15-17 nov 2019, nær Aarhus

Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
14 sept 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark
Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

IslandsSejd
29 apr-3 maj, 2020, Island

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

Earth Rights Conference
10-11 May, Sigtuna, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
SkovSejd
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


RITUALETS MAGI - Værktøj til Forvandling

Et godt ritual slår bro mellem mennesker og det underfulde. Det skaber et magisk rum, hvor vores stemme kan høres i alle verdener. En velgjort ceremoni styrker os og forandrer os, hvad enten vi holder bryllup, indvier et nyt hjem, eller vi samles til en årstidsfest eller politisk aktion.

Denne weekend udforsker, hvordan vi selv kan skabe nye, meningsfulde ritualer til livets små og store højtider og begivenheder. Og udføre dem. Nye ritualer, som passer til vores aktuelle formål, til vores eget syn på hvad der er helligt, og som inddrager naturen og ånderne, samtidig med at de bygger på en tusindårig vidensbank.

Vi arbejder med rejser, trommer, sang og ceremoniel dans. Vi henter inspiration fra vores egne åndefæller, og erfaring fra shamanistiske traditioner og naturnære kulturers ceremonier, f.eks årstidsfejringer og de klassiske overgangsriter fra fødsel til død.
Vi vil også bruge trommerejser til at finde ritualer til andre livs situationer. Som når vi behøver ekstra hjælp til at sætte skub i en faglig eller personlig forandringsproces. Eller til moderne, ritual-løse livsomvæltninger som f.eks. skilsmisse eller ”familiesammenføring”. Her kan et nyskabt ritual bringe healing og forløsning. Ritualets principper kan også bruges til at løfte og målrette den fælles energi i politiske demonstrationer og shamanistisk aktivisme.

På kurset vil vi sammen afprøve hvilke rituelle ingredienser, der tilføjer kraft og ånd til vores valgte handling – hvad enten det er at bekræfte, styrke, velsigne, forvandle, afslutte, hele eller fejre noget vigtigt i vores liv.

Kursets sigte er at du får både de magiske og praktiske værktøjer til selv at finde autentiske, virkningsfulde ritualer til din egen familie og vennekreds.

Der er stigende behov for nye ceremoniledere, og bud efter ritual-pionerer. Derfor er sigtet med kurset også, at du får mod på at træde frem og stå for ceremonier i dit eget netværk – og lidt til.

Især om overgangsriter kan du læse her BLESSED BY THE MOON. Og især om ritual brugt i shamanistisk og politisk aktivisme kan du læse her i SHAMANIC ACTIVISM.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.