KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


SHAMANISM, PEACE AND POWER

Kraft er central i shamanens arbejde. Men hvad er kraft egentlig? Hvordan bruger eller misbruger vi den? Nogle af os længes altid efter kraft, mens andre løber væk fra den. Samtidig længes mange af os efter fred, ikke bare i verden, men i vores eget liv, og i vores hjerte. Og det kan synes, som om fred og kraft er modsatte ender på en skala?

Det er sagt, at kraft uden fred slet ikke er kraft. Sigtet med denne retreat er at føre essensen af kraft og fred sammen på en sådan måde, at vi kan bære dem med os, ikke bare mens vi er på retreat, men også i vores dagligliv. Vi vil arbejde med shamanistiske rejser, meditation, sang og dans. Vi vil gå til Elementerne, til Naturen og til Ånderne for at finde Freden og Kraften i hjertet, som vi aktivt kan give os selv og verden.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning.

7. - 11. marts, 2016: Schumacher College, Devon, UK. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Pris inkl. kost og logi: £720. Tilmelding hos: http://www.schumachercollege.org.uk/courses/short-courses/shamanism-peace-and-power

** Dette er et Schumacher College kursus som køres i deres format. Læs mere om det her: https://www.schumachercollege.org.uk/courses/short-courses/life-at-schumacher-college

 

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.