KURSUS KALENDER 2019

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
28-30 juni 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige
3-6 okt 2019, Halland, Sverige
8-10 nov 2019, København
15-17 nov 2019, nær Aarhus

Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
14 sept 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark
Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

IslandsSejd
29 apr-3 maj, 2020, Island

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

Earth Rights Conference
10-11 May, Sigtuna, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
SkovSejd
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


MÅNENS VEJE – Kredsløb, Overgang og Kraft

På dette kursus udforsker vi frugtbarheds kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop. Kursets sigte er, at vi via traditionel månekundskab og shamanisme lærer at bruge Månens, Måneblodets og Overgangens tid som et helliget rituelt rum. Et magisk rum, hvor vi bevidst kan byde kraften velkommen og bruge shamanens tradition til at samarbejde godt med den.

Vi vil forankre vores magiske udforskning af kraften i konkret viden om månefaser, sol og månes himmelveje, verdenshjørner og årstidstærskler, – gammel lærdoms-arv, som nu næsten er gået tabt.

Månens Veje byder på en gren indenfor shamanistisk praksis og magi, som lærer os at det magiske håndværk må kombineres med overgivelse til mysteriet, til livets kræfter, hvis vi vil være i harmoni med dem. Vi vil bruge den højtudviklede viden, der findes i Nordens magiske tradition såvel som i andre kulturer om at omgås energi klogt: Hvordan vi modtager og rummer kraften, når den kommer uopfordret. Hvordan vi lader den flyde frit gennem os. Hvordan vi anvender den gavnligt, og jordforbinder den. Dette er essentiel kunnen i shamanistisk praksis, indlysende nødvendigt i healing, men ligeså vigtigt for at leve godt med naturens kredsløb. Både kropsligt, magisk og åndeligt.

I Skoven og Bakkerne vil vi gå til forårs Solen, den tiltagende Måne og Jorden for at lære direkte fra dem, og for at fejre livet sammen med dem og hinanden.

Månens Veje er for kvinder i alle aldre, hvad enten du er midt i måneblodets frugtbare år, midt i overgangens hede forvandling, eller trådt over tærsklen til din tredje alder.

Kurset er for både næsten-begyndere og for mere erfarne. For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

Du kan læse mere om emnet i artiklen Blessed by the Moon, At kende Månens Veje og i kapitlet Østen for Sol og Vesten for Måne i bogen Jorden Synger

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.