KURSUS KALENDER

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
1 dec 2018, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


MÅNENS VEJE – Kredsløb, Overgang og Kraft

På dette kursus udforsker vi frugtbarheds kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop. Kursets sigte er, at vi via traditionel månekundskab og shamanisme lærer at bruge Månens, Måneblodets og Overgangens tid som et helliget rituelt rum. Et magisk rum, hvor vi bevidst kan byde kraften velkommen og bruge shamanens tradition til at samarbejde godt med den.

Vi vil forankre vores magiske udforskning af kraften i konkret viden om månefaser, sol og månes himmelveje, verdenshjørner og årstidstærskler, – gammel lærdoms-arv, som nu næsten er gået tabt.

Månens Veje byder på en gren indenfor shamanistisk praksis og magi, som lærer os at det magiske håndværk må kombineres med overgivelse til mysteriet, til livets kræfter, hvis vi vil være i harmoni med dem. Vi vil bruge den højtudviklede viden, der findes i Nordens magiske tradition såvel som i andre kulturer om at omgås energi klogt: Hvordan vi modtager og rummer kraften, når den kommer uopfordret. Hvordan vi lader den flyde frit gennem os. Hvordan vi anvender den gavnligt, og jordforbinder den. Dette er essentiel kunnen i shamanistisk praksis, indlysende nødvendigt i healing, men ligeså vigtigt for at leve godt med naturens kredsløb. Både kropsligt, magisk og åndeligt.

I Skoven og Bakkerne vil vi gå til forårs Solen, den tiltagende Måne og Jorden for at lære direkte fra dem, og for at fejre livet sammen med dem og hinanden.

Månens Veje er for kvinder i alle aldre, hvad enten du er midt i måneblodets frugtbare år, midt i overgangens hede forvandling, eller trådt over tærsklen til din tredje alder.

Kurset er for både næsten-begyndere og for mere erfarne. For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

Du kan læse mere om emnet i artiklen Blessed by the Moon, At kende Månens Veje og i kapitlet Østen for Sol og Vesten for Måne i bogen Jorden Synger

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.