KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


MÅNENS VEJE – Kredsløb, Overgang og Kraft

På dette kursus udforsker vi frugtbarheds kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop. Kursets sigte er, at vi via traditionel månekundskab og shamanisme lærer at bruge Månens, Måneblodets og Overgangens tid som et helliget rituelt rum. Et magisk rum, hvor vi bevidst kan byde kraften velkommen og bruge shamanens tradition til at samarbejde godt med den.

Vi vil forankre vores magiske udforskning af kraften i konkret viden om månefaser, sol og månes himmelveje, verdenshjørner og årstidstærskler, – gammel lærdoms-arv, som nu næsten er gået tabt.

Månens Veje byder på en gren indenfor shamanistisk praksis og magi, som lærer os at det magiske håndværk må kombineres med overgivelse til mysteriet, til livets kræfter, hvis vi vil være i harmoni med dem. Vi vil bruge den højtudviklede viden, der findes i Nordens magiske tradition såvel som i andre kulturer om at omgås energi klogt: Hvordan vi modtager og rummer kraften, når den kommer uopfordret. Hvordan vi lader den flyde frit gennem os. Hvordan vi anvender den gavnligt, og jordforbinder den. Dette er essentiel kunnen i shamanistisk praksis, indlysende nødvendigt i healing, men ligeså vigtigt for at leve godt med naturens kredsløb. Både kropsligt, magisk og åndeligt.

I Skoven og Bakkerne vil vi gå til forårs Solen, den tiltagende Måne og Jorden for at lære direkte fra dem, og for at fejre livet sammen med dem og hinanden.

Månens Veje er for kvinder i alle aldre, hvad enten du er midt i måneblodets frugtbare år, midt i overgangens hede forvandling, eller trådt over tærsklen til din tredje alder.

Kurset er for både næsten-begyndere og for mere erfarne. For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

Du kan læse mere om emnet i artiklen Blessed by the Moon, At kende Månens Veje og i kapitlet Østen for Sol og Vesten for Måne i bogen Jorden Synger

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.