KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


HØSTMÅNE: Kredsløb og Kraft

Dette kursus har temaerne kraft, frugtbarhed og overgang. Med Jævndøgns og Fuldmånes hjælp udforsker vi kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop.

Kursets sigte er at vi tilegner os gamle kundskaber om Månens og Solens veje, og vi lærer at bruge månens, måneblodets og høstens tid som et rituelt rum, hvor vi bevidst byder kraften velkommen og samarbejder med den. Sådan kan vi nå dybere i vores shamanistiske praksis og højere, når vi fejrer livet.

Det sætter af sig selv fokus på vigtig shamanistisk træning: Hvordan vi modtager og rummer kraft, når den kommer uopfordret, så vi kan anvende den konstruktivt. Hvordan vi bevarer jordforbindelsen og lærer kunsten at overgive os uden at glemme vores hensigt. Vi arbejder både indenfor og ude i naturen, og vinklen er shamankunst og traditionel måne magi, ikke terapi.

Kurset er for kvinder i alle aldre, både næsten-begyndere, som har taget grundkursus, og for mere erfarne.

Du kan læse mere om månekraft i BLESSED BY THE MOON

19.-22 september, 2013, nær Skanderborg. Undervist af Annette på dansk. Tilmelding starter fra nytår hos Regitze Bay, helst pr e-mail mail@regitzebay.com. Tlf. 27 14 07 25. Pris inkl. kost og logi 3200 kr.

Se mere om kursusstedet på www.eagleroad.dk

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.