KURSUS KALENDER

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
1 dec 2018, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
Efterår 2019, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


HØSTMÅNE: Kredsløb og Kraft

Dette kursus har temaerne kraft, frugtbarhed og overgang. Med Jævndøgns og Fuldmånes hjælp udforsker vi kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop.

Kursets sigte er at vi tilegner os gamle kundskaber om Månens og Solens veje, og vi lærer at bruge månens, måneblodets og høstens tid som et rituelt rum, hvor vi bevidst byder kraften velkommen og samarbejder med den. Sådan kan vi nå dybere i vores shamanistiske praksis og højere, når vi fejrer livet.

Det sætter af sig selv fokus på vigtig shamanistisk træning: Hvordan vi modtager og rummer kraft, når den kommer uopfordret, så vi kan anvende den konstruktivt. Hvordan vi bevarer jordforbindelsen og lærer kunsten at overgive os uden at glemme vores hensigt. Vi arbejder både indenfor og ude i naturen, og vinklen er shamankunst og traditionel måne magi, ikke terapi.

Kurset er for kvinder i alle aldre, både næsten-begyndere, som har taget grundkursus, og for mere erfarne.

Du kan læse mere om månekraft i BLESSED BY THE MOON

19.-22 september, 2013, nær Skanderborg. Undervist af Annette på dansk. Tilmelding starter fra nytår hos Regitze Bay, helst pr e-mail mail@regitzebay.com. Tlf. 27 14 07 25. Pris inkl. kost og logi 3200 kr.

Se mere om kursusstedet på www.eagleroad.dk

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.