KURSUS KALENDER 2018

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
9-11 marts, København
8-10 juni, København
19-22 juli, Halland, Sverige
2-4 nov, Aarhus
9-11 nov, København


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Spirit Dance & Ceremony 
24-29 juli, Tokalynga, Sverige
The Deepening Path Retreat
14-19 aug, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
8 sept, Åsbacka, Sverige

Return to Spirit 
13-16 sept, Irland

Arven fra de Troldkyndige
19-23 sept, MidtSjælland
1-5 maj 2019, Wales

 

ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
14-15 april 2018, Sjaelland
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
 Månens Veje
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Forandring

 
 


HØSTMÅNE: Kredsløb og Kraft

Dette kursus har temaerne kraft, frugtbarhed og overgang. Med Jævndøgns og Fuldmånes hjælp udforsker vi kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop.

Kursets sigte er at vi tilegner os gamle kundskaber om Månens og Solens veje, og vi lærer at bruge månens, måneblodets og høstens tid som et rituelt rum, hvor vi bevidst byder kraften velkommen og samarbejder med den. Sådan kan vi nå dybere i vores shamanistiske praksis og højere, når vi fejrer livet.

Det sætter af sig selv fokus på vigtig shamanistisk træning: Hvordan vi modtager og rummer kraft, når den kommer uopfordret, så vi kan anvende den konstruktivt. Hvordan vi bevarer jordforbindelsen og lærer kunsten at overgive os uden at glemme vores hensigt. Vi arbejder både indenfor og ude i naturen, og vinklen er shamankunst og traditionel måne magi, ikke terapi.

Kurset er for kvinder i alle aldre, både næsten-begyndere, som har taget grundkursus, og for mere erfarne.

Du kan læse mere om månekraft i BLESSED BY THE MOON

19.-22 september, 2013, nær Skanderborg. Undervist af Annette på dansk. Tilmelding starter fra nytår hos Regitze Bay, helst pr e-mail mail@regitzebay.com. Tlf. 27 14 07 25. Pris inkl. kost og logi 3200 kr.

Se mere om kursusstedet på www.eagleroad.dk

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.