KURSUS KALENDER

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
1 dec 2018, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
Efterår 2019, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


LIVING SPIRIT

Jorden er et levende univers, hvor alting er forbundet. Når vi lever på shamanistisk vis, kommunikerer vi både med verdens synlige og usynlige aspekter. Dette tillader os at komme i dybere kontakt med både andre mennesker og mer-end-mennesker – Natur, Elementer, Ånder. Denne måde at være til på giver os en udvidet følelse af at høre hjemme og lærer os mere om, hvad det vil sige at være en del af helheden.

Vore forfædre og formødre, anerne bag hver og én af os, var oprindelige folkeslag engang. Hvad forbinder os med dem ud over vores DNA? Vores aner var i stand til at overleve, ikke kun på grund af deres kundskaber om den fysiske verden - de kendte også til den åndelige side af livet. Denne viden er ikke uden for vores rækkevidde i dag. For hver af os er født med evnen til at forbinde os til åndeverdenen. Såsnart den forbindelse er sat i stand, kan vi genfinde noget af det, der er synes tabt, og begynde at huske - huske hvem vi er, huske hvordan man skal leve og huske at huske.

Denne oplevelsesbaserede workshop vil hjælpe dig til at kunne åbne yderligere for livets usynlige side og uddybe forholdene til ånde-hjælpere, så du kan finde indsigt og vejledning i hvordan du vandre i verden og yde din del. Vi vil arbejde med tromme rejser, medicin-vandringer, deep listening, ceremoni og sang for at finde ud af at leve mere fuldt, og opdage, hvilke ændringer vi kan gøre i vores liv, så vores rødder kan næres og forblive stærke i moderne byliv.

Vi føler os ofte udfordret af verden omkring os. Ved at udøve vores åndelige praksis i livet, kan den inspirere alt hvad vi gør. Når hverdagen synes kaotisk eller forvirret, kan vi holde vores hjerter på støt kurs, handle ud fra en følelse af forbindelse i stedet for frygt, og finde det større perspektiv der giver modet til at deltage.

Livet er en ceremoni, og hver dag har vi valget om hvordan vi vil hilse det. Ved at bede om hjælp og tage imod støtte, kan vi arbejde med kraft, forandring, ansvar og glæde. Gennem shamanistisk praksis kan vi spørge, hvordan vi bedst bruger vores kundskaber, evner og energi; vi kan finde ud af hvad vi må give og hvad vi må modtage. Ved at tale og lytte direkte til Jorden, kommer vi til en tilstand hvor vi ikke kun beder om det vi ønsker, men også om hvad vi har brug for.

Når vi gen-forbinder os med vores naturlige fællesskab med både mennesker, natur og ånder, forvandles følelsen af længsel til følelsen af at høre til. Vi inviterer en måde at leve på, hvor vi ikke længere er isolerede individer, men deltager i en helhed. Vi finder en Sang om at komme hjem.

Deltagerne skal have gennemført grundkurset Shamanens Vej, eller tilsvarende.

7-11 nov, 2016: Schumacher College, Devon, UK. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Pris: £795, inkl. kost og logi. Du kan booke din plads her: https://www.schumachercollege.org.uk/courses/short-courses/living-spirit

Bemærk at dette er både en fritstående kursus, og samtidig del af det længere "Becoming Indigenous" program: https://www.schumachercollege.org.uk/becoming-indigenous

Dette kursus udbydes i Schumacher College-format, som omfatter daglig hjælp i fællesgrupper til rengøring, madlavning og have. Læs mere om det her: https://www.schumachercollege.org.uk/courses/short-courses/life-at-schumacher-college

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.