KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


LIVING SPIRIT

Jorden er et levende univers, hvor alting er forbundet. Når vi lever på shamanistisk vis, kommunikerer vi både med verdens synlige og usynlige aspekter. Dette tillader os at komme i dybere kontakt med både andre mennesker og mer-end-mennesker – Natur, Elementer, Ånder. Denne måde at være til på giver os en udvidet følelse af at høre hjemme og lærer os mere om, hvad det vil sige at være en del af helheden.

Vore forfædre og formødre, anerne bag hver og én af os, var oprindelige folkeslag engang. Hvad forbinder os med dem ud over vores DNA? Vores aner var i stand til at overleve, ikke kun på grund af deres kundskaber om den fysiske verden - de kendte også til den åndelige side af livet. Denne viden er ikke uden for vores rækkevidde i dag. For hver af os er født med evnen til at forbinde os til åndeverdenen. Såsnart den forbindelse er sat i stand, kan vi genfinde noget af det, der er synes tabt, og begynde at huske - huske hvem vi er, huske hvordan man skal leve og huske at huske.

Denne oplevelsesbaserede workshop vil hjælpe dig til at kunne åbne yderligere for livets usynlige side og uddybe forholdene til ånde-hjælpere, så du kan finde indsigt og vejledning i hvordan du vandre i verden og yde din del. Vi vil arbejde med tromme rejser, medicin-vandringer, deep listening, ceremoni og sang for at finde ud af at leve mere fuldt, og opdage, hvilke ændringer vi kan gøre i vores liv, så vores rødder kan næres og forblive stærke i moderne byliv.

Vi føler os ofte udfordret af verden omkring os. Ved at udøve vores åndelige praksis i livet, kan den inspirere alt hvad vi gør. Når hverdagen synes kaotisk eller forvirret, kan vi holde vores hjerter på støt kurs, handle ud fra en følelse af forbindelse i stedet for frygt, og finde det større perspektiv der giver modet til at deltage.

Livet er en ceremoni, og hver dag har vi valget om hvordan vi vil hilse det. Ved at bede om hjælp og tage imod støtte, kan vi arbejde med kraft, forandring, ansvar og glæde. Gennem shamanistisk praksis kan vi spørge, hvordan vi bedst bruger vores kundskaber, evner og energi; vi kan finde ud af hvad vi må give og hvad vi må modtage. Ved at tale og lytte direkte til Jorden, kommer vi til en tilstand hvor vi ikke kun beder om det vi ønsker, men også om hvad vi har brug for.

Når vi gen-forbinder os med vores naturlige fællesskab med både mennesker, natur og ånder, forvandles følelsen af længsel til følelsen af at høre til. Vi inviterer en måde at leve på, hvor vi ikke længere er isolerede individer, men deltager i en helhed. Vi finder en Sang om at komme hjem.

Deltagerne skal have gennemført grundkurset Shamanens Vej, eller tilsvarende.

7-11 nov, 2016: Schumacher College, Devon, UK. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Pris: £795, inkl. kost og logi. Du kan booke din plads her: https://www.schumachercollege.org.uk/courses/short-courses/living-spirit

Bemærk at dette er både en fritstående kursus, og samtidig del af det længere "Becoming Indigenous" program: https://www.schumachercollege.org.uk/becoming-indigenous

Dette kursus udbydes i Schumacher College-format, som omfatter daglig hjælp i fællesgrupper til rengøring, madlavning og have. Læs mere om det her: https://www.schumachercollege.org.uk/courses/short-courses/life-at-schumacher-college

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.