KURSUS KALENDER 2019

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
28-30 juni 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige
3-6 okt 2019, Halland, Sverige
8-10 nov 2019, København
15-17 nov 2019, nær Aarhus

Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
14 sept 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark
Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

IslandsSejd
29 apr-3 maj, 2020, Island

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

Earth Rights Conference
10-11 May, Sigtuna, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
SkovSejd
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


JORDENS STEMME

Jordens Stemme kalder stærkere end nogen sinde før – Hvad er det vi skal høre? Hvordan lytter vi bedst?

Jorden er en organisme, et levende univers hvor alle ting er forbundne. Fra en animistisk synsvinkel er alle ting levende og vi kan både forbinde os med verdens synlige og usynlige sider. Denne workshop åbner døren til et dybt og symbiotisk forhold til naturen, hvor vi bevidst lever som del af helheden.

Kurset er for enhver som føler sig bevæget af de spirituelle, miljø- og klimamæssige spørgsmål vi står over for i dag. På kurset udforsker vi hvad det vil sige at være ambassadør for den levende Jord - og hvordan vi kan handle ud fra denne vision i vores dagligliv.

Vi vil arbejde med forskellige natur praksisser, der hviler på en bred animistisk basis snarere end en decideret shamanistisk. Gennem visions-vandringer, dyb lytten, talestav, ceremoni, sten-rådslagning, og dansen med træer vil vi lære om hvordan vi kan leve i mere ligevægt og gensidighed. Vi vil møde planternes og stedernes ånder, og se dybere ind i livets væv. Vi vil spørge: Hvad behøver Naturen fra os mennesker nu, og hvad behøver vi mennesker fra Naturen.  

Spirituel Økologi mener at Jordens egen Stemme må inkluderes i miljø- og klimadebatten. Når vi kommunikerer direkte med Jorden, så begriber vi hvordan alle spirituelle og økologiske systemer er indbyrdes afhængige. Når vi arbejder med naturens sjæl, lærer vi at lytte mere intenst – og opdager nye måder vi kan reagere på. Dette kan re-definere vores eget personlige forhold til Jorden dybtgående og vise vej til nye muligheder og  løsninger, til ny inspiration. Jordens egen Stemme tilbyder råd og vejledning, der giver klarhed i vores valg, og styrke i vores handlinger.

Når vi igen forbinder os med vores naturlige fællesskab – det, der omfatter både mennesker, naturen og alt synligt og usynligt liv – så kan følelsen af længsel blive til følelsen af at høre til. Vi åbner for en leve-måde hvor vi alle er i slægt, og husker hvordan vi deles om dette smukke Jordens hjem.

Kurset er åbent for enhver. Man behøver ikke nogen forudgående træning, ej heller shamanistisk træning, for at deltage i denne workshop. Kursets indhold svarer ikke til grundkurset Shamanens Vej.

9. - 13. okt, 2019: Tokalynga, Halland, Sverige. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Start ons 17.00, slut søn 15.00. Tilmelding hos Zara, email: courses@asbacka.org Tlf: + 46 (0)431 441 220. Pris inkl kost og logi: 5500 SEK, depositum 1500 SEK

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.