KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


 SHAMANISME, DØDEN OG LIVET

Shamanens klassiske opgaver omkring døden er at rydde op, fuldende, og løsne bånd, så alle – både den døde og de levende – kan komme godt og befriede videre. Men det samme kan siges om opgaverne omkring hver ”lille død” i livet; det være sig skilsmisse, børns flytten hjemmefra, eller tab af arbejde. Og derfor er shaman traditionernes erfaringspulje omkring døden så livsbekræftende, og enormt brugbar for os til hjælpe andre med at komme forløst gennem alle livets store og små afskeder.

Kurset tager udgangspunkt i shamanens traditionelle arbejde omkring døden. Vi udforsker måder til at slippe, at fuldende ufærdigt arbejde, at bruge Døden som rådgiver, at hjælpe en person over tærskelen mellem Liv og Død. En del af øvelserne foregår i den skønne natur omkring kursusstedet.

At kende det shamanistiske arbejde omkring døden, ogat kunne være i stue med døden kommer al vores praksis til gode, og det er tæt forbundet med shamanistisk healing og arbejdet med sjæletab.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os. Deltagere skal have let ved at rejse til åndeverdenen, og have en klar forbindelse til mindst én åndehjælper.

Du kan læse mere om shamanistisk arbejde med døden i artiklen DEN SIDSTE REJSE og i interviewet "Shamanism, Death and Life" fra SPIRIT TALK - 15, 2001

27.-30. oktober, 2016: Helgenæs, Djursland. Undervist af Annette på dansk, assisteret af Maria Lisette Jacobsen. Info og tilmelding: Maria Lisette Jacobsen, helst pr e-mail: maria@hyldemorshave.dk .Tlf: 23 95 05 43, bedst ml. kl. 10-20. Pris inkl kost og logi i dobbeltværelse 3800 kr, ekstra 250 kr for enkelt vær. Depositum 800 kr.

Du kan se mere om kursusstedet Strandgaarden her http://strandgaarden.org/

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.