KURSUS KALENDER 2018

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
9-11 marts, København
8-10 juni, København
19-22 juli, Halland, Sverige
2-4 nov, Aarhus
9-11 nov, København


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Spirit Dance & Ceremony 
24-29 juli, Tokalynga, Sverige
The Deepening Path Retreat
14-19 aug, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
8 sept, Åsbacka, Sverige

Return to Spirit 
13-16 sept, Irland

Arven fra de Troldkyndige
19-23 sept, MidtSjælland
1-5 maj 2019, Wales

 

ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
14-15 april 2018, Sjaelland
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
 Månens Veje
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Forandring

 
 


 SHAMANISME, DØDEN OG LIVET

Shamanens klassiske opgaver omkring døden er at rydde op, fuldende, og løsne bånd, så alle – både den døde og de levende – kan komme godt og befriede videre. Men det samme kan siges om opgaverne omkring hver ”lille død” i livet; det være sig skilsmisse, børns flytten hjemmefra, eller tab af arbejde. Og derfor er shaman traditionernes erfaringspulje omkring døden så livsbekræftende, og enormt brugbar for os til hjælpe andre med at komme forløst gennem alle livets store og små afskeder.

Kurset tager udgangspunkt i shamanens traditionelle arbejde omkring døden. Vi udforsker måder til at slippe, at fuldende ufærdigt arbejde, at bruge Døden som rådgiver, at hjælpe en person over tærskelen mellem Liv og Død. En del af øvelserne foregår i den skønne natur omkring kursusstedet.

At kende det shamanistiske arbejde omkring døden, ogat kunne være i stue med døden kommer al vores praksis til gode, og det er tæt forbundet med shamanistisk healing og arbejdet med sjæletab.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os. Deltagere skal have let ved at rejse til åndeverdenen, og have en klar forbindelse til mindst én åndehjælper.

Du kan læse mere om shamanistisk arbejde med døden i artiklen DEN SIDSTE REJSE og i interviewet "Shamanism, Death and Life" fra SPIRIT TALK - 15, 2001

27.-30. oktober, 2016: Helgenæs, Djursland. Undervist af Annette på dansk, assisteret af Maria Lisette Jacobsen. Info og tilmelding: Maria Lisette Jacobsen, helst pr e-mail: maria@hyldemorshave.dk .Tlf: 23 95 05 43, bedst ml. kl. 10-20. Pris inkl kost og logi i dobbeltværelse 3800 kr, ekstra 250 kr for enkelt vær. Depositum 800 kr.

Du kan se mere om kursusstedet Strandgaarden her http://strandgaarden.org/

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.